PREVOĐENJE I LEKTURA podrazumijevaju usluge prevođenja svih vrsta dokumenata s/na arapski, engleski, francuski, njemački, ruski, talijanski, turski i španski jezik, kao i lekture dokumenata na navedenim jezicima, te lekture dokumenata na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.