KURSEVI podrazumijevaju kurseve engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog, te kurs bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika za strance.