KURSEVI STRANIH JEZIKA

Naše udruženje organizira i kurseve stranih jezika za odrasle: engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog i talijanskog jezika. Pored toga, organiziramo i kurseve bosanskog jezika za strance. Svi kursevi organiziraju se u malim grupama (najviše do 5 polaznika) kako bi naše profesorice što više pažnje mogle posvetiti svakom polazniku. Kursevi se organiziraju po nivoima od A1 do C1.

Također, organiziramo i kurseve engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog i talijanskog jezika za djecu, kao i kurs bosanskog jezika za djecu strance, pri čemu također vodimo računa da se nastava odvija u malim grupama po planu i programu prilagođenom uzrastu djece.