CJENOVNIK

Jezičke radionice (1:1) u trajanju od 90 min. – 30 KM

Jezičke radionice (1:2) u trajanju od 90 min. ‒ 25 KM po osobi

Jezičke radionice (1:3) u trajanju od 90 min. ‒ 20 KM po osobi

Grupni kursevi (do 10 polaznika) ‒ 150 KM po modulu (36 časova)

Konverzacijski kursevi (1:1) u trajanju od 60 min. ‒ 25 KM

Prijevodi (sa stranog na b/h/s jezik) ‒ 20 KM, (s b/h/s jezika na strani) ‒ 25 KM

Lektura dokumenata na stranim jezicima ‒ 8‒10 KM (ovisno o području)

Lektura dokumenata na b/h/s jeziku ‒ 3‒5 KM (ovisno o području)