UDRUŽENJE „1000 JEZIKA“

Udruženje „1000 jezika“ rezultat je težnje osnivačica da, s jedne strane, ponude sve usluge vezane za strane i bosanski/hrvatski/srpski jezik, a s druge strane da ponude isključivo ženama (profesoricama i prevoditeljicama) mogućnost ličnog osnaživanja i rada u, za njih, povoljnim uslovima.

Upravo su ovo karakteristike koje Udruženje „1000 jezika“ čine jedinstvenim na našem tržistu. U njemu su okupljene sve jezičke usluge koje su vam potrebne: od podrške organiziranja kurseva stranih, kursa bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika za strance, preko jezičkih radionica za učenike na početku i na kraju školskog obazovanja iz maternjeg i stranih jezika, pa sve do lekture i prevođenja vaše dokumentacije s i bez pečata sudskog tumača.

Naš tim čine kreativne profesorice bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog i talijanskog jezika s višegodišnjim iskustvom u prosvjeti, kao i iskusne prevoditeljice i lektorice.